قالب پرشین بلاگ


رواق عشق

آمار سایت

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
لینک دوستان

بی شک احکام اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام بر آن واقف اند. بسیاری از حکمت های احکام مربوط به تغذیه با پیشرفت علوم تجربی قابل اثبات است. اگر چه علوم تجربی با تمامی پیشرفت خود هنوز در راهیابی به قسمت اعظم حکمت های علمی و مادی درمانده است. در مورد پنیر وعلت کراهت آن مطالعاتی انجام گرفته است. در سایت تبیان مقاله ای در این مورد وجود دارد که برای آشنایی کامل پرسشگرمحترم آنرا نقل می نماییم.
«پنیر یكى از مشتقات شیر است شیر را بوسیله پنیر مایه ، پنیر مى كنند.
پنیرهاى كهنه ؛ تازه ، كم نمك ، پر نمك ، و پنیرهایى كه از شیرهاى گوناگون ساخته مى شوند همه با كمى تفاوت خواص پنیر دارند.
قبل از همه به سراغ خواصى كه اسلام براى پنیر بیان نموده مى رویم و نیز دستور خوردن آن را از اسلام میگریم .
در اسلام گاهى پنیر بعنوان غذایى مكروه معرفى شده است ، گاهى مستحب ! توضیح آن كه :
اگر پنیر را با مغز گردو بخورند مستحب است ولى تنها خوردن آه مكروه است .
اسلام براى خوردن پنیر نیز وقت ، معین نموده است .
شامگاهان را وقت خوردن پنیر دانسته است و نیز دستور مى دهد كه با گردو صرف گردد و اینك دو نمونه از سخنان پیشوایان اسلام را در اینجا مى آوریم :
1- عن الرضا عن آبائه عن على بن الحسین ع قال :
شیئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه الجبن و القدید
امام رضا(ع ) مى فرماید:
دو چیزند كه هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنیر و گوشت مانده .
2- امام صادق (ع ) در ضمن خواص چند چیز مى فرماید:
واللذان یضران من كل شى و لا ینفعان اللحم الیابس و الجبن
دو چیز از هر جهت زیان آورند و سود نمى رساند: گوشت مانده خشكیده و پنیر.
تا اینجا همه سخن از كراهت و مذمت بود، و قبل از اینكه سخن از استحباب و تعریف به میان آید خوب است با یك تجزیه علمى ، فلسفه كراهت پنیر را بدانیم :
پنیر بكندى جذب و دفع مى شود و اشتهاى به غذا را كم مى كند، براى گرم خویان و كسانیكه مزاجى ملتهب دارند زیانش كمتر و بر عكس صاحبان طبیعت سرد و بلغمى از زیان خوردن و مصرف نمودن آن در صورت مداومت در امان نیستند همین پنیر است كه در بعضى مزاجها باعث تولید قولنج بسیار شدید بنام ایلائوس یا انسداد روده مى گردد
بخوبى مذمت پنیر روشن گشت كه ثقالت و در هضمى آن كه فشار بیش از حد به دستگاه هاضمه مى دهد سبب كراهت آن است .
بخاطر داشته باشید پنیر غذایى متراكم است و باید آن را بجاى غذاهایى كه از گوشت تهیه مى كنید، مصرف شود و یا با غذاهاى كه ارزش كمترى دارند تركیب نموده و مصرف كنید وقتى پنیر را بعنوان دسر مى دهند باید در آخر غذایى سبك باشد و هیچوقت نباید دسر با غذاهاى سنگین و ثقیل مصرف نمود كه هضم آن معده را بزحمت بیندازد
خوبست نمونه سوم براى اثبات كراهت و ثقالت پنیر را از یك طبیت عالیقدر قدیمى بیان نمائیم .
طبیعت پنیر در دوم سرد وتر، افعال و خواص آن ، مقوى معده و روده و مقوى گرده و ملین طبع و مولد خلط صالح و دیر هضم ؛ و با مغز گردكان وصعتر (آوشن ) بغایت مسمن بدن و باعث نرمى جلد
دستورهاى استحبابى اسلامى از این قرار است :
مردى از حضرت صادق (ع ) درباره خاصیت پنیر سؤ ال نمود حضرت به او فرمودند موجب ضرر است و منفعتى ندارد.
همان مرد شامگاه بر آن حضرت وارد شد دید بر سفره اى كه امام ششم براى صرف شام نشسته اند ظرفى از پنیر است دچار حیرت شد گفت شما امروز صبح از پنیر مذمت فرمودید اینك بر سفره نهاده اید.
حضرت فرمودند صبحگاهان خوردن پنیر پسندیده نیست اما شامگاهان خوب است و ضمنا بدان كه قوه باه را نیز زیاد مى كند
البته چنانكه بعدا خواهیم گفت منظور از خوردن پنیر در شامگاهان خوردن آن با مغز گردو است لیكن چرا خوردن آن توام با گردو براى صبحانه مناسب نباشد؟
1- پنیر چون مقادیر زیادى كلسیم دارد؛ و كلسیم نیز خواب فراوان كلسیم بیشترى كه در خون و مایع خارج سلول بدن است براى تغذیه مغز كه هنگام استراحت و خواب به كلسیم بیشترى احتیاج دارد بسوى آن مى آید، و بواسطه ازدیاد آهك است كه وقت خواب مغز برنگ سفید جلوه مى كند (به همین جهت سابغین خیال مى كردند هنگام خواب خون از مغز دور مى شود) پس در وقت خواب مغز به كلسیم بیشتر محتاج است ، پنیر كه هم سرشار از كلسیم است پس بهترین غذا براى خواب راحت و عمیق ، و بهترین غذا در این وقت براى مغز، خوردن پنیر در شامگاهان است
گفته شده پنیر مكروه است اگر تنها خورده شود، ولى مستحب است اگر توام با مغز گردو باشد.
عن النبى (ص) الجبن داء و الجوز داء فاذا اجتمعامعا صارا دواء
پیامبر اسلام فرمود پنیر و گردو هر یك به تنهایى مضرند، اما اگر با هم جمع شوند مفید و نافع مى گردند.
حالا باید بدانیم چرا گردوى بدون پنیر مضر است ؟ و باصطلاح روایات مكروه است پنیر سرشار از كلسیم است و گردو نیز داراى فسفر است با توجه به این دو مقدمه معلوم مى گردد كه بایستى پنیر را با گردو خورد زیرا: كلسیم و فسفر دو ماده با ارزش و بسیار عالى است و این هر دو در صورتى كه با هم وارد شوند هیچكدام بیهوده دفع نمى شوند، حالا اگر پنیر بدون گردو )بدون فسفر) بخوریم چون كلسیم بسیارى را صرف كرده ایم ، در مقابل فسفر بدن دفع مى شود، هضم و جذب آنها بسیار كاملتر و بهتر و آسان تر انجام مى گیرد
با پیشرفت علوم غذاشناسى و پزشكى ، ما بهتر و بیشتر به علل سلامتى ، و عمرهاى طویل اجداد خود پى مى بریم زیرا آنان بدون دانستن این فلسفه و فعل و انفعالات ، و بدون پیروى از دیگران ، از یك برنامه تنظیم یافته همه جانبه استفاده مى كردند، آن برنامه اى كه هر چه علم ترقى كند اهمیت و ارزش آن بیش از پیش درك مى شود، و با این برنامه بود كه بدون دیدن دانشگاه ها سلامت خود را سالهاى سال حفظ مى كردند و آن برنامه همان برنامه اسلام است »


تبیان
در اسلام گاهى پنير بعنوان غذايى مکروه معرفى شده است ، گاهى مستحب :
عن الرضا عن آبائه عن على بن الحسين ع قال :
شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه الجبن و القديد1
امام رضا(ع ) مى فرمايد:
دو چيزند که هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنير و گوشت مانده .
امام صادق (ع ) در ضمن خواص چند چيز مى فرمايد:
واللذان يضران من کل شى و لا ينفعان اللحم اليابس و الجبن 2
دو چيز از هر جهت زيان آورند و سود نمى رساند: گوشت مانده خشکيده و پنير.
تا اينجا همه سخن از کراهت و مذمت بود، و قبل از اينکه سخن از استحباب و تعريف به ميان آيد خوب است با يک تجزيه علمى ، فلسفه کراهت پنير را بدانيم :
پنير بکندى جذب و دفع مى شود و اشتهاى به غذا را کم مى کند، براى گرم خويان و کسانيکه مزاجى ملتهب دارند زيانش کمتر و بر عکس صاحبان طبيعت سرد و بلغمى از زيان خوردن و مصرف نمودن آن در صورت مداومت در امان نيستند همين پنير است که در بعضى مزاجها باعث توليد قولنج بسيار شديد بنام ايلائوس يا انسداد روده مى گردد3
مردى از حضرت صادق (ع ) درباره خاصيت پنير سؤ ال نمود حضرت به او فرمودند موجب ضرر است و منفعتى ندارد.

همان مرد شامگاه بر آن حضرت وارد شد ديد بر سفره اى که امام ششم براى صرف شام نشسته اند ظرفى از پنير است دچار حيرت شد گفت شما امروز صبح از پنير مذمت فرموديد اينک بر سفره نهاده ايد. حضرت فرمودند: صبحگاهان خوردن پنير پسنديده نيست اما شامگاهان خوب است و ضمنا بدان که قوه باه را نيز زياد مى کند4

البته چنانکه بعدا خواهيم گفت منظور از خوردن پنير در شامگاهان خوردن آن با مغز گردو است ليکن چرا خوردن آن توام با گردو براى صبحانه مناسب نباشد؟

1 - پنير چون مقادير زيادى کلسيم دارد؛ و کلسيم نيز خواب فراوان کلسيم بيشترى که در خون و مايع خارج سلول بدن است براى تغذيه مغز که هنگام استراحت و خواب به کلسيم بيشترى احتياج دارد بسوى آن مى آيد، و بواسطه ازدياد آهک است که وقت خواب مغز برنگ سفيد جلوه مى کند (به همين جهت سابغين خيال مى کردند هنگام خواب خون از مغز دور مى شود) پس در وقت خواب مغز به کلسيم بيشتر محتاج است ، پنير که هم سرشار از کلسيم است پس بهترين غذا براى خواب راحت و عميق ، و بهترين غذا در اين وقت براى مغز، خوردن پنير در شامگاهان است5
گفته شده پنير مکروه است اگر تنها خورده شود، ولى مستحب است اگر توام با مغز گردو باشد.


عن النبى (ص ) الجبن داء و الجوز داء فاذا اجتمعامعا صارا دواء6

پيامبر اسلام فرمود پنير و گردو هر يک به تنهايى مضرند، اما اگر با هم جمع شوند مفيد و نافع مى گردند.
حالا بايد بدانيم چرا گردوى بدون پنير مضر است ؟ و باصطلاح روايات مکروه است پنير سرشار از کلسيم است و گردو نيز داراى فسفر است با توجه به اين دو مقدمه معلوم مى گردد که بايستى پنير را با گردو خورد زيرا:کلسيم و فسفر دو ماده با ارزش و بسيار عالى است و اين هر دو در صورتى که با هم وارد شوند هيچکدام بيهوده دفع نمى شوند، حالا اگر پنير بدون گردو (بدون فسفر) بخوريم چون کلسيم بسيارى را صرف کرده ايم ، در مقابل فسفر بدن دفع مى شود، هضم و جذب آنها بسيار کاملتر و بهتر و آسان تر انجام مى گيرد7


پی نوشت:
1بحارالانوار ج 66 ص 104.
2 وسائل ج 17 ص 39.
3 اولين دانشگاه ص 256 ج 6.
4 مخزن الادويه حرف ج .
5 بحار ج 66 ص 106.
6 از ج 6 اولين دانشگاه ص 227.
7 بحار الانوار ج 62 ص 294.
 

[ سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 22:37 ] [ سیدی ]
درباره وبلاگ